Metode

Alle data på disse sider er opsamlet ved hvert femte minut at registere det estimerede elforbug og den estimerede elproduktion fra energinet.dk. Dataene opsamles seperat for øst og vestdanmark. Hvis en eller flere datasamples er fejlbehæftet udgår disse og der korrigeres ikke for de resterende datasamples tidsmæssige fordeling.

For hver time tages et simpelt gennemsnit af de indsamlede data. På grund af den begrænsede samplefrekvens og brugen af et simpelt gennemsnit er det ikke muligt at registere små hurtige skift i det estimerede elforbrug og den estimerede elproduktion. Disse små hurdige skift må antages at udligne hinanden på sigt og resultatet af gennemsnittet anses for at give et retvisende billede i MWh.

De resterende tal på disse sider fremkommer ved at lægge det beregnede forbrug og produktion i MWh sammen til dage og måneder.

Den teoretiske maksimal eksport af vindmøllestrøm beregnes seperat for øst og vestdanmark ved at tage den mindste værdi af nettoeksporten og vindmølleproduktionen. Denne beregnede værdi er kun et teoretisk maksimum da det ikke er muligt at afgøre om det er vindmøllestrøm eller kulkraft som eksporteres. I praksis ville en del af den eksportede vindmøllestrøm i stedet blive erstattet af kulkraft hvis der ikke var samme antal vindmøller i Danmark.